Aansprakelijkheid

Deze website behoort toe aan NL-Networks B.V. Met het gebruik ervan, accepteert u deze aansprakelijkheidsverklaring. Ondanks de zorg, die NL-NETWORKS B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het niet te garanderen, dat de website foutloos functioneert. De informatie op www.nl-networks.nl wordt regelmatig aangepast en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht. De informatie op www.nl-networks.nl wordt regelmatig en zonder aankondiging geactualiseerd. Mocht u fouten tegenkomen dan horen wij het graag.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Daarom mogen teksten of andere informatie van deze website niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NL-NETWORKS B.V. verspreid of gebruikt worden.

NL-NETWORKS B.V. is niet aansprakelijk voor ongewenste verspreiding van informatie van haar website door derden. NL-NETWORKS B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar website, het gebruik van informatie, die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om ze te kunnen raadplegen.

Share This